Доставка и монтаж

Мултилифт предлага транспорт на готовите изделия, възли и детайли до обектите на клиентите. Компанията разполага със собствен многофункционален авто-парк, включващ лекотоварни автомобили, микробуси и камиони.

Компанията осигурява монтаж, тестване и пускане на готовите асансьори в обекта на клиента. Висококвалифицираните инженерни и монтажни кадри извършват техническите мероприятия по монтажа и пуска на нови асансьори в съответствие с нормативната уредба и високите изисквания за качество и безопасност, приети в Европейския съюз.
Извършва се монтаж и на отделни възли и детайли.

Доставка и монтаж на асансьорни системи