Запитване за изработка на асансьорна уредба

 

Вид на асансьорна уредба
Вид на сграда

Задвижване

Кабина
 
Брой лица 
Товаро подемност
Брой Спирки1
2
3
4


5


 
6
7
 

1. Разстояние от последна спирка до тавана на шахтата
2. Разстояние от 1-ва до последна спирка / ход на кабината/
3. Разстояние от първа спирка до дъното на шахтата
4. Ширина на шахтата
5. Дълбочина на шахтата
6. Ширина на ляв зъб
7. Ширина на десен зъб / ако има изградени такива/

* всички размери са в mm


Машинно отделение
 
Вид на вратите
Брой на вратите
 
 
Кабина
Стени кабина
 
 

 

 

 

 

 
Кабина Бутониера
Етажна бутониера
 
 
Клиент
 
 
Адрес
Лице за контакт
 
 
Тел/Факс
E-mail
 

 
Други изисквания


Моля въведете символите показани на изображението.