Допълнителни услуги

Лазерно рязане:

Лазерното рязане, като технология за листо обработка на метали е предпочитан метод, тъй като с него се постига изключителна точност, прецизност на среза, бързина и качество. Срязаната повърхност е с висока гладкост и не се нуждае от допълнителни обработки.
Разкрояването на стомани чрез използването на лазерна технология е една от най-бързо развиващите се технологии в областта на мятало обработката на плоска листова стомана.
Комбинацията от високо концентрираната енергия на лъча и прецизното му управление отварят необятни възможности на приложение на лазерно рязане.
Използването на лазерния лъч като режещ инструмент има следните предимства:

  • Значително се намаляват технологичните операции при обработка на детайли от листов материал със сложна конфигурация и изисквания за бързина и точност при изработка в малки и средни серии;
  • Краткият път на лазерния лъч дава висока скорост, бързина и прецизност на лазерното рязане и минимална ширина на разреза;
  • Висока чистота и точност на среза, като срязаната повърхност е с висока гладкост и не се нуждае от допълнителни обработки;
  • Минимална зона на термично влияние по ръбовете на срязвания материал, което не може да се предложи от никоя друга технология на рязане;

Прахово боядисване:

При праховото боядисване - праховата боя се нанася чрез поръсване на сух прах. Основната й разлика с обикновената течна боя е, че не се нуждае от разтворител, който да поддържа втвърдителя и оцветителя в течно състояние. При праховото боядисване боята обикновено се нанася по електростатичен начин, като след това се изсушава чрез топлинна обработка, за да се оформи в обвивка. Тя може да бъде от термопластичен или термореактивен полимер. Обикновено се използва за нанасяне на стабилен последен слой боя, който е по-устойчив от този, направен с обикновена боя. Праховата боя се използва главно за боядисване на метали, алуминиеви пресовки, тънка ламарина, автомобилни и асансьорни части. По-новите технологии позволяват и други материали като MDF (плочи от дървесни влакна със средна плътност) да бъдат боядисвани по различни начини.
Праховото боядисване има няколко предимства пред обикновеното течно:

  • Праховата боя излъчва нулеви или почти нулеви вредни органични съединения;
  • Праховата боя може да добие много по-здрав слой, отколкото обикновената течна боя, без да се разтича или подува;
  • Излишното количество прахова боя е възможно да бъде рециклирано и така да се постигне почти 100% използваемост на боята;
  • Средствата и разходите за употреба на прахова боя като цяло са по- ниски, отколкото за обикновена боя;
  • Местата, боядисани с прахова боя обикновено имат по-малки разлики във вида на хоризонтално и вертикално боядисаната повърхност, отколкото тези, боядисани с течна боя;
  • Лесно се постига голямо разнообразие от специални ефекти, което е невъзможно при други видове боядисване;
Метало обработване: