За компанията

Мултилифт е създадена през 1991 година. Основната дейност на компанията е монтаж на нови асансьорни уредби и сервизно обслужване на асансьори. Нов етап в развитието на Мултилифт е старта на собствено производство на цялостно комплектовани асансьори сертифицирано по ISO 9001:2000.

Висшият мениджмънт на компанията провежда последователна политика в няколко основни посоки – разширяване и модернизиране на производствената база, постоянен квалификационен процес на всички кадри, гъвкава пазарна политика, непрекъснат стремеж за достигане на безкомпромисно качество.

Поради разширяване на производствената дейност и модернизиране на материалната база от началото на 2007 година е изградена и функционира нова модерна фабрика за асансьори. Коренно обновени са техническото оборудване и транспортния парк на компанията. Екипът на Мултилифт се състои от над 50 инженерни, производствени и монтажни специалисти.

Днес Мултилифт произвежда всички видове пътнически, товаро-пътнически, малки и големи товарни платформени асансьори.
Компанията е произвела над 1000 цялостно комплектовани асансьори за жилищни сгради, хотели, промишлени обекти. Клиенти на фирмата са водещи строителни и производствени компании, инвеститори от туристическата индустрия, търговски и транспортни фирми.

Качеството на продукцията на Мултилифт е утвърдено и чрез получаването на сертификат по EN ISO 9001:2000 за проектиране, производство, доставка и монтаж на всички видове хидравлични и електрически асансьорни уредби, признат в цяла Европа и гарантиращ наличието на работеща Система за Управление на Качеството в организацията.

Партньори на Мултилифт, са водещи международни производители – SICOR s.p.a., Италия - на повдигателни механизми за електрически асансьори; GMV-Италия, Moris-Италия, Star Elevators-Италия - производители на хидравлични станции и цилиндри.
За задвижването на кабинните и етажните врати, фирмата партнира с 2SG-Италия и Fermator-Испания. Електронното управление на асансьорите се доставя от немската компания Рекоба.