Нормативна уредба

 

Нормативна уредба - Мултилифт
Правила за защита на конструкцията и монтажа на асансьори - част 1 (EN 81-1)
архив 22 файла - EN_81-1.zip
Нормативна уредба - Мултилифт
Правила за защита на конструкцията и монтажа на асансьори - част 2 (EN 81-2)
архив 29 файла - EN_81-2.zip
Нормативна уредба - Мултилифт
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (EN 95-16)
1 файл - EN_95-16.doc