Движещи пътеки

Техническа характеристика за движещи пътеки.
 • Предназначение-закрит/открит монтаж, модел:
  • CSP-M110/120/00-с основи за балострадите изработени от анодно оксидирана алуминиева сплав или от неръждаема стомана;
 • Широчина (mm); W1 800; 1000;
 • Теоретичен капацитет (човеко поток/h) 6750; 9000;
 • Между осова широчина балостради(mm)-W2 1050; 1250;
 • Широчина на пропадалото(mm)-W3 1500; 1700;
 • Широчина на пътеката (mm)-W4 1340; 1540;
 • Номинална скорост (m/s) 0,5
 • Ъгъл на наклона - 0°; 11° 12°
 • Захранващо напрежение(Hr)(V) 50/380
 • Управление- стандарт/VVVF контрол
 • Височина-(mm) Н 3000; 3500; 4000; 4500; 5000; 5500; 6000
 • Дължина-(mm) L 11° - (L=5.1446хН+ 3 183); 12° - (L=4.7046хН+ 3 245);
 • Височина на балострадите (mm) 900;
 • Захранване 380V/50Hr; 8KW;
 • Захранване за осветлението 220V/50Hr;
 • Съответствие Нормативен документ GB 16899-1997,еквивалентен на EN115;
 • Сертификат за качество СЕ;

Изпълнение:
 • Движеща лента – неизтриваема настилка;
 • Балостраден панел –тип-термоустойчиво стъкло, с дебелина 10мм;
 • Покритие на балострадите PVC всички цветове по RAL;
 • Облицовка корпус-неръждаема стомана, дебелина-2мм;
 • Интериорни профили-неръждаема стомана, дебелина-1.5мм;
 • Всякакъв вид покривни плоскости-неръждаема стомана;
 • Опорна конструкция заварена, олекотена метална конструкция.

Предпазни устройства:
 • Авариен стоп бутон;
 • Парапети с осигурена вътрешна защита;
 • Ел. защита-повишено напрежение;
 • Защита-превишена/ понижена скорост;
 • Защита-претоварване;
 • Осигурителни стреловидни стъпала
 • Илюминатори за осветление на стъпалата;
 • Индикатор за дисфункция във контролера;
 • Устройство-анти-реверс;
 • Проверовъчни операции;
 • Автоматично смазване;
 • Набор предпазни четки;
 • Електромагнитна спирачка;
 • Предпазно устройство-тип„гребен”;
 • Скоростен ограничител;
 • Предпазно устройство-теглеща верига;
 • Външна обшивка неръждаема стомана.